Servicii

CERES INSLOV oferă clienților săi servicii moderne și complete, la un standard ridicat de profesionalism, în domenii de expertiză precum:

  • Analiză diagnostic a societăților comerciale
  • Deschiderea procedurilor și administrarea judiciară sau specială
  • Concordatul preventiv și mandatul ad-hoc
  • Reorganizarea și administrarea judiciară
  • Falimentul și lichidarea judiciară
  • Recuperarea creanțelor
  • Lichidarea voluntară

Proceduri de prevenție a insolvenței

Strategiile de preventie a insolventei au ca obiectiv reorganizarea si echilibrarea afacerii in afara procedurii judiciare a insolventei. Procedurile de preventie a insolventei se caracterizeaza prin aceea ca sunt rapide, putin judicarizate si foarte important sun confidentiale (in tot sau in mare parte).

Concordat preventiv este un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul-sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află;

Mandat ad-hoc este o procedură confidenţială, declanşată la cererea debitorului în dificultate financiară, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanţă, negociază cu creditorii în scopul realizării unei înţelegeri între unul sau mai mulţi dintre aceştia şi debitor, în vederea depăşirii stării de dificultate în care se află